PRIJAVNICA – OBAVIJEST ZA MATURANTE -21.05.2020.

Maturanti su dužni popunjenu prijavnicu poslati na školski mail, srednjaskolaneum1@gmail.com,do 25.05.2020.(ponedjeljak) do 14:00 sati. Prijavnica za polaganje završnog ispita 2020. Možete ju preuzeti – direktno klikom na link (gore)!  ...