Konobar

Program za stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje konobar obuhvaća osnovna znanja pripremnih poslova, posluživanja korisnika, upoznavanja s ugostiteljskom radnjom ,opremom ugostiteljske radnje ( uređaji i aparati, restoransko rublje, posuđe, mali sitni inventar), dužnosti konobara na radnom mjestu i kompetencije rukovanja osobljem te znati prepoznati psihologiju gosta njegove potrebe i želje.

Odgojno obrazovni program za zanimanje konobar ima za cilj stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti učeniku da nakon završenog obrazovanja uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadaće u zanimanju konobar.
Konobar je jedno od turističko-ugostiteljskih zanimanja, čiji je posao posluživanje hrane i pića u ugostiteljskim objektima.

Nastavni plan i program za zanimanje Konobar:

KONOBAR - nastavni plan i program