Ekonomist

„Njegov kapital neprestano od njega odlazi u jednom obliku, a vraća mu se u drugom, i samo pomoću takve cirkulacije ili uzastopnih razmjena može mu donijeti bilo kakav profit. Stoga se takvi glavni gradovi vrlo dobro mogu nazvati glavnim krugovima. “

Adam Smith

EKONOMIST evidentira i vodi troškovno, robno i materijalno te financijsko knjigovodstvo, analitičku evidenciju kupaca i dobavljača, obračun plaća, financijsko poslovanje i računovodstvo obrta u sustavu poreza na dohodak, priprema informacije za internu kontrolu, interne i eksterne korisnike, sudjeluje u izradbi poslovnih planova i analiza poslovanja te još mnogo toga.

Za zanimanje EKONOMIST učenici prolaze četverogodišnji obrazovni program kojim, osim općeg te znanja o ekonomiji kao teoriji i primijenjenoj ekonomiji, stječu kvalitetne i dobre navike kako bi stručno i profesionalno obavljali radne zadaće na svom budućem radnom mjestu:

  • u osiguravajućim tvrtkama
  • u bankama
  • u pošti
  • u računovodstveno-financijskim službama različitih poduzeća
  • u komercijalnim službama
  • u samostalnom vođenju poslovnih knjiga

Za preuzimanje nastavnog plana i programa za zanimanje Ekonomist kliknite ovdje