Eko sekcija
Cilj aktivnosti: Kod učenika razviti zanimanje , poštovanje i divljenje prema životu. Učenici će usvojiti znanja i vještine iz područja bioloških znanosti u svrhu razvijanja odgovornog odnosa prema životu i zdravlju svih živih bića i okolišu.Cilj sekcije je razvijanje ekološke svijesti i formiranja pravilnih stavova prema značaju i zaštiti životne sredine, odgovornosti i ljubavi prema prirodi.
Steći temeljne vještine i znanja iz ekologije, uočiti i spoznati odnos čovjeka i okoliša te razmotriti djelovanje i posljedice utjecaja čovjeka na prirodu.
Plan rada EKO SEKCIJE planiramo realizirati kroz slijedeće aktivnosti:
-radionice -Dan jabuka,Svjetski dan dijebetesa, EKO PORUKE, PPP, izradu plakata, istraživanjem i proučavanjem tekstualnog i slikovnog i prirodnog materijala, rad u školskom dvorištu,sadnja biljaka, rad na izradi herbara (ljekovito bilje:vrste karakteristične za naše životno područje) Svjetski dan voda-organizacija izleta povodom Međunarodnog dana zaštite močvara i Svjetskog dana voda u skladu s planom stručnog aktiva, jednosatna terenska nastava…)-učenici će ukazati na važnost zdrave i pravilne prehrane, pokazati koje mjere treba poduzeti zbog rastućih ekoloških problema (zagađivanje vode,osvijestiti da je voda za piće ograničen resurs,izumiranje biljnih i životinjskih vrsta- izrada panoa :“ Ugrožene i zaštićene biljne i životinjske vrste u BiH i RH“), neadekvatno odlaganje otpada, zaštita močvarnih staništa, briga o biljkama u školskom dvorištu.

Aktivnosti

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Materijali