Obilježen Međunarodni dan gradova u SŠN – 31.10.2023.

Dana 31.listopada u našoj školi je obilježen Svjetski dan gradova.

Grad je veće izgrađeno naselje, organizirano u više ili manje povezanih društvenih naselja-gradska općina(građani)

Najveći grad na svijetu je Tokyo (37 milijuna stanovnika), a najmanji grad je Hum (30 stanovnika).

Gradovi se razlikuju po načinu postanka, unutarnjoj organizaciji, izravnoj okolini i drugim političkim organizacijama višeg ili nižeg grada.

Grad u pravom smislu riječi pojavio se u velikim istočnim civilizacijama.

Da bi se neko mjesto moglo nazvati gradom mora imati više od 10 000 stanovnika.

Učenici naše škole, ovaj dan su obilježili kratkom anonimnom anketom u formi kviza u kojoj su provjerili svoje znanje o glavnim gradovima svijeta.