VJERONAUCNA SEKCIJA TRAZI SURADNJU

VJERONAUČNA SEKCIJA POKREĆE AKCIJU

U razgovuru s mladima na Vjeonaučnim sekcijama predloženo je kao bi oni žarko željeli imati neko kumstvo s djetetom u Misijama te kao škola neka bude glavni pokretač te ideje. Tako bi Srednja škola u Neumu imala svake godine jedno djete u Misijama koje bi ga pratilo do kraja njegova školovanja. U razgovoru o prijedlozima mladih Ravnateljica je podržala takav jedan hvalevrijedan prijekt. No odmah smo naišli na poteškoće u ustvarenju ovoga projekta jer je odavno prestalo sa tim ‘misijskim kumstvima’. Nekad je to bilo aktualno ali se događalo da bi netko tražio osobno kumstvo pa bi plaćao jednu ili najviše dvije godine te treću godinu odustajo a njima u misjskim središnjicama bilo bi teško objasniti zašto ove godine djete ne može pohađati školu i imati objezbjeđenu hranu kad je to imao već dvije godine te se odlično uklopilo u školski ambiijent, kako znanjem tako i svojim uzornim vladanjem.

MISIJSKA AKCIJA CRKVE

U BiH kao što svake godine tako i ove godine u nedjelju 18. 10. 2015 godine pokrenula pomoć za misije Njoka i Nawinde, biskupija Livingstona, Zambije, gdje djeluje i naš misionar don Boris Dabo, svećenik Krčke biskupije. Svaka država ima jednu misijsku središnicu a to je kod nas; Nacionalna uprava Papinskih misijskih djela u BiH u Sarajevu, koja skupa djeluje sa Nacionalnom upravom papinskih misiskih djela u Republici Hrvatskoj. Za našu biskupiju Trebinjsko-mrkanjsku (kao i za biskupiju Duvanjsko-mostarsku) određen je svećenik koji se bavi u kordinaciji sa misijskim centrima don Ivan Štironja. Don Ivan Štironja pozvan je u našu školu kako bi održao jednu temu srednjoškolcima o Misijama, tu će biti prikazan i jedan kratki film. Tada ćemo od njega zatražiti da se i mi kao škola uključimo u kakav projekt te također pitati podobnije o tom ‘misijskom kumstvu’. Do tada mi ćemo skupljati milodare koje ćemo mu uručiti don Ivanu Štironji kad bud gost predavač u našoj školi. U dogovoru s vjeroučiteljem i Ravnateljicom škole predavanje će biti održano u (11) jedanestom mjesecu (datum će naknado biti dogovoren). Za ovaj projekt zadužena je učenica iz II. e, Matea Marić. Ona će dobiti kasu koja će se za nju brinuti i dodojeliti je dežurnom učeniku tijekom dana a mi svi uključimo se u taj projekt i udjelimo svoje milodare.

Kako je vlč. Dabo zatražio pomomoć za svoja misijska djelovanja to je i odobrilo Nacionalno vijeće PMD BiH na skupštini u Banjoj Luci od 23. do 25. veljače ove godine. Tako velč. Dabo izričito traži pomoć u osiguravanju hrane za učenike koji dolaze na školovanje iz udaljenih krajeva misije. Sagređena je jedna kućica bez betona od zemlje ali je prava ‘vila’ jer je prekrivena limom. Kućice su u sklopu misije i tu djeca stanuju kroz cijelu godinu. No kako nemaju hrane, moraju svaki vikend pješačiti kući po 30 do 40 km. Veliki ih se broj vrati praznih ruku, bez išta, jer nemaju hrane ni za svojega borravka kod kuće. Za školovanje ove djece potrebno je godišnje 50 KM.
U razgovoru sa svećenicima naše biskupije toga kumstva više nema a i odavno je počela školska godina. Uz naše inzistiranje možda se taj porojekt ponovno pokrene pa nam iduće školske godine na početku dodjele i to ‘misijsko kumstvo’ sa našom školom. To kumstvo skoro neće značiti ništa ako se tu još koja ustanova ne pokrene.
Pa naši prijedlozi idu još korak dalje tj. preko svojih vjeroučitelja u školama u skopu i odobrenjem Ravnateljstva škole te da svaka škola (osnovna i srednja) u našoj biskupiji dobije svoje kumče u misijama.

Uključimo se u jedan od projekta za misije i školovanje djece! VJEROUČITELJ; Božimir Previšić prof.