Svjetski dan štednje – SŠN

IZLAGANJEM BIVŠE UČENICE SREDNJE ŠKOLE NEUM, OBILJEŽEN SVJETSKI DAN ŠTEDNJE

 

Svjetski dan štednje obilježava se 31. listopada, kao sjećanje na Prvi međunarodni kongres štedioničara održan na taj dan 1924. u Milanu. Tada su se sastali predstavnici svjetskih štednih ustanova želeći pronaći izlaz iz krize koju je prouzrokovao Prvi svjetski rat. Sudionici toga kongresa usuglasili su se da je štednja prijeko potrebna za razvoj čovječanstva pa je ustanovljen Svjetski dan štednje kao oživljavanje borbe protiv rasipništva. Tu je odluku donijelo 350 delegata iz 27 zemalja svijeta koji su predstavljali oko 100 milijuna štediša. Time je započeta era promišljanja o očuvanju postojećih resursa i promjena u njihovom korištenju.

U našoj školi upriličeno je obilježavanje Svjetskog dana štednje na dva načina:

  1. učenici ekonomske sekcije „Glas novca“ izradili su štednu kasicu
  2. Aktiv ekonomske skupine predmeta organizirao je prezentaciju koju je imala zamjenica ravnatelja Unicredit Banke – poslovnica Neum, Sofije Hubijar koja je bivša učenica Srednje škole Neum i naš ponos.

Sofija je učenicima detaljno pojasnila pojam štednje, kazala je da osim novca možemo štedjeti i vrijeme, električnu energiju…Upoznala je učenike sa mogućnostima štednje koje mladima nudi banka, s obzirom na njihovu dob npr.Super Štek koji je sa fiksnom kamatnom stopom i služi za buduće financijske potrebe djece i mladih: polaganje vozačkog ispita, obrazovanje, hobi…

Sofija je uspostavila aktivnu komunikaciju i stvorila pozitivno ozračje sa učenicima i djelatnicima koi su postavljali zanimljiva pitanja o novcu, novčanom poslovanju, vrijednosnim papirima….

Svi smo proveli ugodno vrijeme i naučili nešto novo o štednji.

Ovim putem se zahvaljujemo našoj bivšoj učenici Sofiji Hubijar na izdvojenom vremenu i poučnom izlaganju.

Želimo joj uspjeh i napredovanje u daljnjem radu.

 

 „Štedeći, stvaramo naviku da racionalnije raspolažemo svojim novcem i postajemo svjesni njegove prave vrijednosti. Štednja je izuzetno korisna navika, jer nam daje sigurnost i pomaže nam da se lakše suočimo sa situacijama kada nam je novac hitno potreban“