Sastanak kolektiva SŠN sa predsjednikom Sindikata profesorom Josipom Milićem

Srednja škola Neum

Neum, 7.9.2018.

U petak 7.9.2018. našu školu je posjetio profesor Josip Milić, predsjednik Sindikata srednjih škola HNŽ-a. Profesora su srdačno dočekali djelatnici s kojima je održao sastanak. Sastanak je započeo u 12 h, a završio u 13h. Tema mu je bila aktualna situacija u srednjoškolskom obrazovanju u našoj Županiji. Svi članovi Sindikata srednjih škola HNŽ-a pa tako i članovi Sindikata Srednje škole Neum aktivno se pripremaju za predstojeće aktivnosti koje Sindikat organizira s ciljem ostvarivanja zahtjeva zaposlenika u srednjoškolskom obrazovanju. Zaključna misao današnjeg sastanka kao i svih dosadašnjih sastanaka predsjedništva Sindikata sa povjerenicima naše Županije je što hitniji sastanak s predstavnicima Vlade kako bi se riješili gorući problemi u srednjoškolskom obrazovanju.