POČETAK NOVE NASTAVNE GODINE 2016./2017. U SŠN

Odlukom o Kalendaru rada osnovnih škola za školsku 2016./2017. godinu Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta HNŽ-a propisalo je početak i završetak nastavne godine, trajanje polugodišta, trajanje učeničkih odmora i broja radnih dana u osnovnim školama za školsku 2016./2017. godinu.

Nastava u školskoj 2016./2017. započinje 5. rujna 2016. godine i završava 14. lipnja 2017. godine.

Prvo polugodište završava 23. prosinca 2016. godine, a drugo polugodište započinje 11. siječnja 2017. godine.

Proljetni odmor učenika započinje 13. travnja i završava 21. travnja 2017. godine.