Natječaj za upis u prvi (I.)razred srednje škole za šk.god 2020./2021.

NATJEČAJ (link – klikom)

Kandidati uz natječaj prilažu:

1.prijavu za natječaj (obrazac dostupan u školi)

2.izvadak iz matične knjige rođenih/rodni list

3.svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi

4.uvjerenje ili svjedodžbu o uspjehu u šestom (VI.), sedmom (VII.), i osmom (VIII) razredu