Natječaj za popunu radnih mjesta za 2015/2016

SREDNJA ŠKOLA NEUM U NEUMU

Na temelju članka 62. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne novine HNŽ 4/04), članka 43. i 80. Statuta Srednje škole Neum, Poslovnika o radu natječajnog povjerenstva Srednje Škole Neum i suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ, br:05-02-40-2613/2015. godine i odluke Školskog odbora br:38-06-02-443/2015. od 23.12.2015.Srednja Škola Neum raspisuje:

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta za 2015./2016.

Rad na određeno radno vrijeme:

a) rad na određeno radno vrijeme – najduže do 15.07.2016.

 1. nastavnik predmeta Francuskog jezika – 1 izvršitelj (4 sata tjedno)
 2. nastavnik predmeta Kemije – 1 izvršitelj ( 2 sata tjedno)
 3. nastavnik predmeta Povijesti – 1 izvršitelj (6 sati tjedno)
 4. nastavnik predmeta Matematike – 1 izvršitelj (puna norma)
 5. nastavnik predmeta Matematike – 1 izvršitelj (3 sata tjedno)
 6. nastavnik predmeta Fizike – 1 izvršitelj (3 sata tjedno)
 7. nastavnik predmeta Tjelesne i zdravstvene kulture – 1 izvršitelj (12 sati tjedno)
 8. nastavnik predmeta Informatike – 1 izvršitelj (9 sati tjedno)
 9. nastavnik predmeta Vjeronauka – 1 izvršitelj (6 sati tjedno)
 10. nastavnik predmeta Geografije – 1 izvršitelj (8 sati tjedno)
 11. nastavnik predmeta Kuharstva – 1 izvršitelj (puna norma)
 12. nastavnik predmeta Kuharstva – 1 izvršitelj (1/2 norme)
 13. nastavnik predmeta Biologije – 1 izvršitelj (6 sati tjedno)
 14. nastavnik predmeta Gospodarskog prava – 1 izvršitelj (3 sata tjedno)
 15. nastavnik predmeta Poznavanje robe i prehrana – 1 izvršitelj (6 sati tjedno)
 16. nastavnik predmeta Osnove elektrotehnike – 1 izvršitelj (4 sata tjedno)
 17. nastavnik predmeta Tehničkog crtanja i dokumentiranje – 1 izvršitelj (2 sata tjedno)
 18. nastavnik predmeta Radioničke vježbe – 1 izvršitelj (2 sata tjedno)
 19. nastavnik predmeta Ugostiteljsko posluživanje – 1 izvršitelj (2 sata tjedno)

b) određeno radno vrijeme – do povratka djelatnika s funkcije – najduže do 15.07.2016.

 1. nastavnik ekonomske skupine predmeta – 1 izvršitelj (puna norma)

c) određeno radno vrijeme – do povratka djelatnika s bolovanja – a najduže do 15.07.2016

 1. nastavnik predmeta engleskog jezika – 1 izvršitelj (puna norma)

Kandidati pored općih Zakonom predviđenih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa moraju ispunjavati i posebne uvjete za nastavnike u Srednjoj školi predviđene Zakonom o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine HNŽ-a br:8/00, 4/04,5/04,8/06.

Uz prijavu na Natječaj koji treba sadržavati točnu adresu, kontakt telefon i poziciju na koju se javljaju kandidati su dužni priložiti: orginalne ili ovjerene kopije (ne starije od 6 mjeseci) slijedećih dokumenata:

 • diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi
 • životopis
 • rodni list
 • uvjerenje o državljanstvu
 • uvjerenje o nekažnjavanju

Kandidati koji budu primljeni na navedena radna mjesta dužni su dostaviti:

 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
 • ljekarsko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, ne starije od 6 mj.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete propisane natječajem obavit će se intervju sukladno Poslovniku o radu Natječajnog povjerenstva . Intervju se sastoji od usmenog djela. O terminu intervjua kandidati će biti obaviješteni tel.-mob.

Natječaj ostaje otvoren osam(8) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i nebalgovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Napomena: Natječajnu dokumentaciju prijavljenih kandidata ne vraćamo, te ista se može preuzeti u Školi.

Prijavu sa traženom dokumentacijom kandidati su dužni dostaviti u zatvorenoj koverti putem pošte preporučeno na adresu sa naznakom:

SREDNJA ŠKOLA NEUM

Stjepana Radića b.b.

88 390 Neum

sa naznakom (“za natječaj”)

Večernji list, 30.12.2015.