NATJEČAJ UA UPIS REDOVITIH UČENIKA U PRVI (1.) RAZRED SREDNJIH ŠKOLA U 2016./2017.

NATJEČAJ UA UPIS REDOVITIH UČENIKA U PRVI (1.) RAZRED SREDNJIH ŠKOLA U 2016./2017.

Pravo prijave na natječaj za upis u prvi (1.) razred srednje škole pod jednakim uvjetima imaju:

  • kandidati koji su završili osnovnu školu, u dobi do 17 godina, a iznimno do 18 godina, uz odobravanje nastavničkog vijeća
  • učenici s posebnim potrebama, temeljem odgovarajućeg rješenja i mišljenja imaju pravo upisa i s navršenih 20 godina života

Kandidat prilaže na natječaj za upis sljedeću dokumentaciju:

  1. prijavu na natječaj (obrazac dostupan u školi)
  2. izvadak iz matične knjige rođenih ili rodni list
  3. svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi
  4. uvjerenje ili svjedožbu o uspjehu u petom (V.), šestom(VI), i sedmom (VII) razredu za kandidate koji su završili osmogodišnje obrazovanje, odnosno šestom (VI), sedmom (VII) i osmom (VIII) razredu za kandidate koji su završili devetogodišnje obrazovanje
  5. druge relevantne dokumente

ROKOVI

Prijavljivanje, izbor kandidata i upis se vrši u 3 upisna roka

Prijava kandidata                                   1. UPISNI ROK                  2. UPISNI ROK                   3.UPISNI ROK

                                                                20.06.- 21.06.2016.            28.06.2016.                         24.08.2016.

Za upis u tehničke i srodne četverogodišnje škole  mogu se upisati učenici koji imaju najmanje 16.5 bodova

Relevantni predmeti značajni za izbor kandidata

ČETVEROGODIŠNJI STRUKOVNI PROGRAMI           NASTAVNI PREDMETI ZNAČAJNI ZA IZBOR KANDIDATA

Područje rada i zanimanje

  1. Elektrotehnika –                                                Hrvatski jezik, strani jezik, matematika, fizika, tehnička kultura
  2. Ekonimija i trgovina, ugostiteljstvo i turizam    Hrvatski jezik, strani jezik, matematika,povijest i zemljopis

TROGODIŠNJI STRUKOVNI PROGRAMI           NASTAVNI PREDMETI ZNAČAJNI ZA IZBOR KANDIDATA

  1. Ugostiteljstvo i turizam                                 Hrvatski jezik, strani jezik, matematika, kemija i biologija