Međunarodn dan zaštite ozonskog sloja- 16.09.2022.

Dana 16.9.2022.g.obilježli smo Međunarodni dan zaštite ozonskog sloja. Ozonski sloj je nježni plinoviti štit oko Zemlje koji pruža našem planetu zaštitu od štetnog djelovanja sunčevih zraka i čuva sav život našeg planeta. Putem prezentacije smo upoznali učenike s ciljem provedbe Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski sloj.

Montrealski protokol je sporazum koji je donesen 1987. godine u kanadskom gradu Montreal, u kojem zemlje potpisnice obvezuju na smanjenje uporabe freona za 50%.

Svatko od nas može učiniti nešto za zaštitu ozonskog sloja primjerice odabirom proizvoda koji ne sadrže štetne tvari i odlaganjem opasnog otpada na za to predviđena odlagališta. Prvi korak može biti odluka svesti korištenje osobnog automobila na minimum, koristiti sredstva javnog prijevoza,voziti bicikl ili pješačiti.