Borba protiv nasilja nad ženama-8.12.2023.

Borba protiv nasilja nad ženama
Srednja škola Neum je sudjelovala u kampanji aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja koja je počela 25.11.
Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i traje do 10.12. Međunarodnog dana ljudskih prava, simbolično povezujući zaštitu od nasilja nad ženama sa ljudskim pravima.