Članovi Vijeća Učenika SŠN 2019./2020

Vijeće učenika

Vijeće učenika je savjetodavno tijelo putem kojeg učenici sustavno ostvaruju i razvijaju svoja prava, slobodu i suodgovornost u odgojno-obrazovnom procesu te potiču sve oblike učeničkog stvaralaštva i izražavanja.

Poslovi Vijeća učenika su stvaralaštvo, sudjelovanje u godišnjem planiranju i programiranju rada škole, praćenje i vrednovanje odgojno-obrazovnih postupaka u školi, skrb o kulturnim zbivanjima u školi, o učeničkom sustavu informiranja, o različitim oblicima pomoći učenicima, o kulturi življenja i rada u školi i drugi slični poslovi.

Vijeće učenika se u svom radu rukovodi Ustavom, zakonima, statutom te općim načelima odgojnog rada opisanim u godišnjem planu i programu rada.

Članovi Vijeća Učenika SŠN 2019./2020.

 1. Antonio Krešić           1.a
 2. Petar Bačić                1 a
 3. Lana Šutalo               1.e
 4. Mirjana Obad            1.e
 5. Antonio Krešić           1.k
 6. Josip Babić                3.a
 7. Anamarija Opačak     3.e
 8. Ivana Previšić            3.e
 9. Ivana Lovrić               3.k
 10. Andrej Glavinić          4.a
 11. Gabrieala Lazarević  4.e