Međunarodni dan carine – 26.01.
  • Danas je u našoj školi održan Međunarodni dan carina.
  • Međunarodni dan carine obilježava se svake godine 26. siječnja, te se njime podsjeća na osnivačku sjednicu Vijeća za carinsku suradnju održanu 26. siječnja 1953. godine u Bruxellesu na kojoj je bilo prisutno 17 europskih država.
  • Bosna i Hercegovina graniči sa tri države: Republikom Hrvatskom, Srbijom i Crnom Gorom
  • Bosna i Hercegovina ima 55 Međunarodnih graničnih prijelaza.
  • Ekonomska sekcija je opet pokazala  svoj marljivi rad i trud te obilježila taj dan sa ostalim učenicima naše škole .
  • Pri ulazu u školu naši učenici “carinici” su ozbiljno shvatili taj zadatak te zaustavljali pojedine “sumnjive” učenike.