Dana 5. travnja 2019. godine, učenici trećeg razreda (III) smjera ekonomist Srednje škole Neum su otišli na Sajam poduzeća za vježbu u Bijeljini te predstavili našu školu.

Uz kreativan rad i pomoć njihovog „stvarnog“ partnera , štand Srednje škole Neum je izgledao kao štand pravog poduzeća.

Na sajmu je bili 66 štandova gotovo svih srednjih škola iz Bosne i Hercegovine.

Poduzeća su imaginarno kupovala i prodavala robu s drugim poduzećima što je uvelike olakšalo našim učenicima da uvide kako funkcionira u stvarnosti.

Okupljeni štandovi ostalih škola su bili zanimljivi. Cijeli dan sajma protekao je zabavno i ispunjeno, uz kupnju, izmjenu iskustava sa ostalim sudionicima. Na kraju su učenici zajedno sa svojom profesoricom , M.Džono i ravnateljicom SŠN K. Pavlović se vratili u Neum u kasnim satima.

 

(Andrea Tomašević, III E)